SUSUNAN PENGURUS KOPERASISUSUNAN PENGURUS

1. KETUA  : TOTOK SUBROTO,S.Pd

2. SEKRETARIS  : CICIK YULIATI,SE

3. BENDAHARA : Endang Winarsih S.pd

4. BADAN PEMERIKSA : Anis Farida, S.pd